OM MIG

FRÅN TALRÄDSLA OCH SOCIAL ÅNGEST TILL ANSIKTET UTÅT FÖR STAMNING
Som barn var jag övertygad att stamning var ett fel och något jag var tvungen att dölja för att överleva i världen. Det gjorde mig tyst i många år och som tonåring och ung vuxen kämpade jag med stark ångest och annan psykisk ohälsa. Det var först när jag var 20 år och träffade andra i min ålder som jag såg att stamning inte behövde vara ett problem. Ett par år senare kände jag mig säker i att jag också förtjänade att göra min röst hörd; det var där jag startade min resa som förespråkare.
NU STARTAR VI KONVERSATIONER!
Jag hade varit involverad som förespråkare kring stamning i några år innan jag fick idén till Projekt Prata. Jag ville alltid göra mer, se en riktig skillnad i samhället, för jag såg (och visste från egen erfarenhet) vilken skada det orsakade människor som stammade att leva med den stigman som fanns. Jag drömde om en plattform där människor som stammade kunde göra sina röster hörda och där andra kunde gå in för att lära sig mer om vad stamning innebar; tillsammans kunde vi starta konversationer och normalisera stamning som ett sätt att prata på. Sedan tog det fart! September 2019 publicerades #ProjektPrata och nådde över 30 000 människor på Facebook redan första veckan. Idag jobbar jag aktivt med Projekt Prata och samtalar om stamning i media, på logopedmottagningar, skolor och arbetsplatser.
 
Är ni intresserade av att boka mig som föreläsare?
A531A777-3B77-49BA-95A9-3DBF738E928F.JPG
13FA1AF6-9B89-4C93-A146-B84D65F78EF3.JPG

FÖLJ MIG!

  • Instagram
  • YouTube
  • Gray Edin Ikon